bmf@website

bmf@website

World No Tobacco Day 2022

World No Tobacco Day 2022

चुरोट खानेको श्वास फेर्ने नलीहरूमा निकोटिन थेग्रोले श्वास लिन गाह्रो, दम र क्यान्सर पिडित हुन्छन्। चुरोटको धुवॉले छेऊमा बस्नेलाई बढ़ी...